Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009

ΚΟΛΑΝΕ ΠΟΛΥ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ....


Περαιτέρω επιβράδυνση παρουσίασε ο ρυθμός ανόδου της συνολικής δανειακής χρηματοδότησης των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιεύτηκαν σήμερα διαμορφώθηκε στο 5,4% από το 6% τον Αύγουστο και από το 15,9% το Δεκέμβριο του 2008.  


Η συνολική χρηματοδότηση προς τις εγχώριες επιχειρήσεις τον Σεπτέμβριο ήταν 1.046 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός της παροχής δανείων επιβραδύνθηκε σε 6,8% από 7,3% τον προηγούμενο μήνα ενώ για τον Δεκέμβριο 2008 ήταν 18,7%. Από το σύνολο των κλάδων ανά οικονομική δραστηριότητα μόνο οι κλάδοι της “γεωργίας”, των “λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων” και των “λοιπών” επιχειρήσεων παρουσίασαν άνοδο στο ρυθμό χρηματοδότησης ενώ το “εμπόριο” έμεινε σταθερό ενώ όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι παρουσίασαν επιβράδυνση με περισσότερο από όλους τον κλάδο της βιομηχανίας με (-1%).
Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των εγχώριων νοικοκυριών η καθαρή ροή χρήματος προς αυτά για τον Σεπτέμβριο ανήλθε στα 529 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός της παροχής δανείων επιβραδύνθηκε σε 3,9%, έναντι 4,7% τον Αύγουστο του 2009 την ώρα που τον Δεκέμβριο του 2008 ήταν 12,8%.
Η ροή για τα στεγαστικά δάνεια τον Σεπτέμβρη ήταν 403 εκατομμύρια ευρώ ενώ το τελευταίο δωδεκάμηνο ο ρυθμός ανόδου τους έπεσε στο 4,4% από το 4,8% τον Αύγουστο και 11,5% τον Δεκέμβριο.
Για τα καταναλωτικά δάνεια υπήρξε αύξηση 64 εκατομμύρια ευρώ ενώ στο δωδεκάμηνο ο ρυθμός ανόδου τους ήταν 3,3% από 4,8% τον Αύγουστο και 16% τον Δεκέμβριο.
Τέλος τα “λοιπά” δάνεια αυξήθηκαν κατά 61 εκατομμύρια ενώ στο δωδεκάμηνο επιβραδύνθηκαν -2% από -1,3% τον Αύγουστο και 9,5% τον Δεκέμβριο του 2008.

 Πηγή:http://www.enet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου