Τρίτη, 6 Ιουλίου 2010

ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΤΕ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ


Η μεγάλη μέρα έφτασε, η βαθμοί σας ανακοινώθηκαν, όποτε σίγουρα θα καίγεστε να μάθετε την απάντηση στο διαχρονικό ερώτημα «Πόσα έβγαλες;». Λοιπόν, έχουμε και λέμε:
Ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης διαμορφώνεται κατά 100% από το Βαθμό Πρόσβασης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄ ΤάξηςΟ συνολικός αυτός αριθμός των μορίων προκύπτει:
Α) Από τον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης (Γ.Β.Π.) των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 8, και
Β) Από το βαθμό του 1ου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας επί 1,3 και του δεύτερου επί 0,7.
Αν τα μαθήματα αυτά αντικατασταθούν από μαθήματα Γενικής Παιδείας, τότε το πρώτο πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,9 και το δεύτερο με 0,4.
Ο συνολικός αριθμός των μορίων πολλαπλασιάζεται επί 100.
Για τα τμήματα και τις σχολές που απαιτείται ειδικό μάθημα, το σύνολο μορίων δίδεται από τη σχέση:
[(Γεν. Βαθμός Πρόσβασης Χ 8) + (βαθμός πρόσβασης α΄ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας Χ 1,3) + (βαθμός πρόσβασης β΄ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας Χ 0,7) + (βαθμός ειδικού μαθήματος Χ 1 ή 2 κατά περίπτωση)] Χ 100.
Για την καλύτερη κατανόηση παραθέτουμε το εξής υποθετικό παράδειγμα:
Υποθέτουμε ότι υποψήφιος από θεωρητική κατεύθυνση επιλέγει το 1ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο, έχει δε Γενικό Βαθμό Πρόσβασης 17,63 και βαθμό πρόσβασης 18,1 στα Αρχαία Κατεύθυνσης, 19,3 στην Ιστορία Κατεύθυνσης, 16,8 στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας, 15,9 στη Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας και στα Αγγλικά 12,4. 0 υποψήφιος αυτός θα έχει:
- Στο ΠΡΩΤΟ επιστημονικό πεδίο:
για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, σύνολο μορίων =15
(17,63X8) + (18,1X1,3) + (19,3X0,7) = 178,08X100=17808 για το τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας, σύνολο μορίων =
(17,63X8) + (18,1 Χ 1,3) + (19,3X0,7) + (12,4X2) =202,88X100=20288
για τα τμήματα Μ.Μ.Ε., σύνολο μορίων = (17,63X8) + (18,1 Χ 1,3) + (19,3X0,7) + (12,4X1) = 190,48X100 = 19048
- Στο ΤΕΤΑΡΤΟ επιστημονικό πεδίο:
για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, σύνολο μορίων = (17,63X8) + (16,8X0,9) + (15,9X0,4) = 162,52X100=16252
Προφορικός βαθμός του μαθήματος
Για τον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δυο τετραμήνων, εκτός και αν αυτός διαφέρει από το γραπτό βαθμό περισσότερο από δύο (2) μονάδες, οπότε ο προφορικός βαθμός προσαρμόζεται κατά τρόπο που να διαφέρει του γραπτού μόνο κατά δύο (2) μονάδες. Ειδικότερα:
· Αν ο προφορικός βαθμός του μαθήματος είναι μεγαλύτερος του γραπτού περισσότερο από δύο μονάδες, τότε ο προφορικός βαθμός μειώνεται τόσο, ώστε να είναι μεγαλύτερος του γραπτού κατά δύο μονάδες.
γραπτός 12, αρχικός προφορικός 18, τελικός προφορικός 14
· Αν ο προφορικός βαθμός του μαθήματος είναι μικρότερος του γραπτού περισσότερο από δύο μονάδες, τότε ο προφορικός βαθμός αυξάνεται τόσο, ώστε να είναι μικρότερος του γραπτού μόνο κατά δύο μονάδες.
γραπτός 17, αρχικός προφορικός 11, τελικός προφορικός 15
Υποσημειώσεις:
  • Για όσους εξετάζονται στο μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» σε εθνικό επίπεδο, ο βαθμός πρόσβασης του μαθήματος αυτού λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης της τάξης, ανεξάρτητα από τα επιστημονικά πεδία που θα επιλέξουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο.
  • Αν ο μαθητής δίνει εξετάσεις σε δύο ειδικά μαθήματα βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο Μέσος όρος των βαθμών στα 2 ειδικά μαθήματα. Επίσης ο βαθμός ειδικού μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 στη κλίμακα 1-20 για να είναι κάποιος υποψήφιος στην αντίστοιχη σχολή με το ειδικό μάθημα.
Για το πως θα κινηθούν οι βάσεις, ρίξτε μια ματιά στα αντίστοιχα άρθρα με τις τελευταίες εκτιμήσεις για τις βάσεις 2010.

ΠΗΓΗ NEOLAIA.GR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου