Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

ΝΕΟΣ ΓΥΡΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ...Σαρωτικές είναι οι μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τον ανταγωνισμό αλλά και τα δικαιώματα των καταναλωτών-χρηστών στις ευρωπαικές αγορές τηλεπικοινωνιών (Ίντερνετ) με την έγκριση της νέας νομοθεσίας από το Ευρ. Κοινοβούλιο που είχε συντάξει προηγουμένως η Ευρωπαική Επιτροπή.
  
Αυτή η συμφωνία που είχε προτείνει η Κομισιόν το Νοέμβριο του 2007 ανάβει το πράσινο φως για μια σειρά μεταρρυθμίσεων που αυξάνουν τα δικαιώματα επιλογής των 500 εκατομμυρίων ευρωπαίων καταναλωτών επειδή διευρύνονται οι δυνατότητες επιλογής τους χάρη στην αύξηση του ανταγωνισμού στις κοινοτικές αγορές τηλεπικοινωνιών, από καλύτερη κάλυψη με ταχείες διαδικτυακές ευρυζωνικές συνδέσεις σε όλα την Ευρώπη καθώς και από την ισχυρότερη εδραίωση των δικαιωμάτων τους ως προς την προστασία της ιδιωτικής ζωής σε σχέση με τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς.

Οι ευρωπαίοι καταναλωτές θ αποκτήσουν επίσης σημαντικό αριθμό νέων δικαιωμάτων όπως το δικαίωμα να αλλάζουν, μέσα σε μια εργάσιμη ημέρα, εταιρία σταθερής η κινητής τηλεφωνίας διατηρώντας τον αριθμό τους, να ενημερώνονται σχετικά με παραβιάσεις δεδομένων που τους αφορούν, από τον τηλεπικοινωνιακό οργανισμό τους.
Τέλος να έχουν το δικαίωμα να είναι καλύτερα ενημερωμένοι απ ότι σήμερα για τις υπηρεσίες στις οποίες είναι συνδρομητές
Οι εταιρείες πρέπει επίσης να προσφέρουν στους καταναλωτές τη δυνατότητας υπογραφής μιας σύμβασης η οποία δεν θα διαρκεί περισσότερο από 12 μήνες.
Σύμφωνα με τους νέους κανόνες που ενέκρινε χθες η ολομέλεια του Ευρ. Κοινοβουλίου οι εθνικές αρχές τηλεπικοινωνιών θα έχουν επίσης την αρμοδιότητα να καθορίζουν και να επιβάλουν αυτές από μόνες τους τα ελάχιστα επίπεδα ποιότητας για τις υπηρεσίες διαδικτυακής μετάδοσης έτσι ώστε να προωθηθεί η «δικτυακή ουδετερότητα» για τους ευρωπαίους πολίτες.

 Πηγή:www.ethnos.gr
Ανταπόκριση: Γ.Δαράτος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου