Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009

NΕΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ!

Πέντε και μία αλλαγές στις προσλήψεις σηματοδοτούν νέα εποχή στο Δημόσιο με άνοιγμα-κάλεσμα σε νέους αυξημένων προσόντων και από τον ιδιωτικό τομέα, ρόλο-κλειδί στο ΑΣΕΠ και αφετηρία των αλλαγών την 1η Δεκεμβρίου.
Μέχρι τότε και αναδρομικά από 4 Οκτωβρίου (ημέρα διεξαγωγής των εκλογών) παγώνουν όλες οι προσλήψεις σε Δημόσιο (υπουργεία, Οργανισμούς και ΟΤΑ), καθώς και η έκδοση νέων προκηρύξεων από φορείς ή ΑΣΕΠ. Στόχος, μέσα στον Νοέμβριο να καταρτιστεί ένας νέος νόμος που θα διέπει συνολικά τις προσλήψεις, θα ανοίγει τις πόρτες των δημόσιων υπηρεσιών ισότιμα σε όλους και θα δίνει το εισιτήριο του διορισμού στους καλύτερους, εφαρμόζοντας αυστηρή μοριοδότηση τόσο σε προσόντα όσο και σε κοινωνικά κριτήρια.
Τις αλλαγές, με την κριτική διαπίστωση ότι στο σύστημα που υπάρχει είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένος ο ρόλος των πτυχίων στην επιλογή του υποψηφίων, ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι και τα κοινωνικά κριτήρια θα ιδωθούν εξ αρχής και θα τεθούν σε εξαντλητικό διάλογο. Ο κ. Ραγκούσης επαναβεβαίωσε την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να τεθούν όλες οι προσλήψεις σε όλο το Δημόσιο (υπουργεία, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ) κάτω από την ομπρέλα του ΑΣΕΠ, ανεξάρτητα από τη μορφή της σύμβασης και τον χρόνο εργασίας (μόνιμο προσωπικό, εποχικό, μερικώς απασχολούμενο).


Οι βασικές αλλαγές που προωθούνται και θα κωδικοποιηθούν στον νέο νόμο για τις προσλήψεις είναι:
* Καταργείται η προφορική συνέντευξη στις προσλήψεις στο Δημόσιο. Προφορική συνέντευξη θα γίνεται μόνον σε ειδικές περιπτώσεις που αφορούν επιστημονικό προσωπικό ειδικών κατηγοριών και θα διενεργείται από το ΑΣΕΠ.
* Καταργείται άμεσα η πριμοδότηση του 50% στην προϋπηρεσία των υποψηφίων (συνήθως συμβασιούχων ή κατόχων stage) που ίσχυε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010. Η προϋπηρεσία του υποψηφίου θα μοριοδοτείται στο καινούργιο σύστημα και θα είναι ισότιμη είτε αποκτήθηκε στο Δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.
* Καταργούνται όλες οι συμβάσεις έργου. Γενικότερα η σύμβαση έργου με φυσικά πρόσωπα καταργείται ως μορφή εργασίας από το Δημόσιο. Οι συμβάσεις αυτές, όπου υπάρχει ανάγκη εποχικού ή άλλου μη μόνιμου προσωπικού, αντικαθίστανται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που δεν θα υπερβαίνουν συνήθως τους οκτώ μήνες.
* Καταργείται η ποσόστωση για ορισμένες ειδικές κατηγορίες υποψηφίων όπως οι πολύτεκνοι και οι παλιννοστούντες. Οι πολύτεκνοι εκπροσωπούσαν το 20% σε κάθε διαγωνισμό, οι τρίτεκνοι το 10% και οι παλλινοστούντες το 5%. Οι υποψήφιοι αυτοί θα πριμοδοτούνται στους διαγωνισμούς με μόρια, αλλά δεν θα συγκροτούν ειδική κατηγορία με ποσόστωση στους πίνακες επιτυχόντων.
* Αυξημένη μοριοδότηση θα έχουν οι κάτοχοι τίτλων σπουδών (μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες κ.τ.λ.). Στόχος της νέας μοριοδότησης, να «φέρει» στο Δημόσιο επιστήμονες κύρους και αυξημένων προσόντων ώστε να αλλάξει έτσι και το πρόσωπο της δημόσιας διοίκησης.
* Ολα στο ΑΣΕΠ. Αυτή θα είναι η λυδία λίθος στον νέο νόμο για τις προσλήψεις, καθώς εντάσσονται στο ΑΣΕΠ όλες οι κατηγορίες προσλήψεων που είχαν εξαιρεθεί, δηλαδή Οργανισμοί στον ευρύτερο δημόσιο φορέα και τις ΔΕΚΟ, αλλά και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης, στη δικαιοδοσία του ΑΣΕΠ θα εντάσσονται όχι μόνον οι προσλήψεις του μόνιμου προσωπικού, αλλά και οι προσλήψεις των μερικώς απασχολούμενων και των συμβάσεων εποχικού προσωπικού με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου. *

Στον «πάγο»

Το «πάγωμα» των προσλήψεων από τις 4 Οκτωβρίου και μέχρι τέλος του Νοεμβρίου αφήνει στον αέρα κάποια πακέτα προσλήψεων, που μάλιστα είχαν συγκεντρωθεί στο ΑΣΕΠ λόγω των εκλογών.
Αυτές οι προσλήψεις είναι:
* 1.700 νοσηλευτές για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ.
* 570 προσωπικό διαφόρων υπουργείων, και κυρίως του υπουργείου Εθνικής Αμυνας.
* 1.860 προσωπικό του ΙΚΑ (γιατροί, οδοντίατροι).
* 19 άτομα προσωπικό του ΑΣΕΠ.
Τέλος, θα επαναπροκηρυχθούν προσλήψεις που αφορούν συνολικά 8.500 υπαλλήλους σε ΟΤΑ όλης της χώρας. Το προσωπικό αυτό αφορά μερικώς απασχολούμενους υπαλλήλους, των οποίων η επιλογή γίνεται κυρίως με κοινωνικά κριτήρια (μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια άνεργοι κτλ.). Η μοριοδότηση αυτών των κριτηρίων θα επαναπροσδιοριστεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου